Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is O and Autor is O’Shichi  [Clear All Filters]
1935
[30848] O’Shichi. La filla del yaoya i altres balades i contes japonesos. 1ª ed. Vol. 52. Quaderns literaris 52. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1935.