Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is L and Autor is Luter, Martí  [Clear All Filters]
1996
[47830] Luter, Martí. La llibertat del cristià i altres escrits. Barcelona: Proa, 1996.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"