Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is K and Autor is Khomiakov, Aleksei  [Clear All Filters]
1994
[47745] Khomiakov, Aleksei, and Vladimir Soloviov. L'Església és una / Fonaments espirituals de la vida. Barcelona: Proa, 1994.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"