Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is I and Autor is Ignasi de Loiola  [Clear All Filters]
1990
[47659] Ignasi de Loiola. Exercicis espirituals. Barcelona: Proa, 1990.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"