Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is F and Autor is Mas Ferrà, Miquel  [Clear All Filters]
2008
[26618] Ferrà, Miquel Mas. La rosa de invierno. Madrid: Calambur, 2008.