Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is F and Autor is Ferrà, Miquel  [Clear All Filters]
2008
[26392] Ferrà, Miquel. El misterio del Canto Z-506. Madrid: Calambur, 2008.
1986
[26393] Ferrà, Miquel. El misterio del cant Z-506. Barcelona: Planeta, 1986.
Premio de novela Ramon Llull, 1985