Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is F and Autor is Foguet, Francesc  [Clear All Filters]
2003
[46174] Foguet, Francesc. "RUR, de Karel Capek: recepció a l’escena catalana." Llengua & Literatura. Revista Anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura 14 (2003): 283-323.