Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is F and Autor is Batalla i Ferrando, Miquel  [Clear All Filters]
1993
[46738] Ferrando, Miquel Batalla i. Bibliografia de Marià Manent. Vol. 131. Biblioteca Serra d’Or 131. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1993.
[46017] Ferrando, Miquel Batalla i. Bibliografia de Marià Manent In Biblioteca Serra d’Or. Vol. 131. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1993.