Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is E and Autor is Edo, Miquel  [Clear All Filters]
2002
[46149] Edo, Miquel. "Els néts catalans de Carducci: traducció, recepció i ideologia." Els Marges. Revista de Llengua i Literatura, no. 70 (2002): 99-108.