Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is de Assis, Machado  [Clear All Filters]
1998
[48591] de Assis, Machado. El senyor Casamurro. Barcelona: Quaderns Crema, 1998.
Col·lecció Biblioteca Mínima
1996
[48605] de Assis, Machado. L'alienista. Barcelona: Quaderns Crema, 1996.
Col·lecció Mínima Minor