Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Dylan, Bob  [Clear All Filters]
1969
[39708] Dylan, Bob. "El poeta i les paraules: cinc respostes." El Pont, no. núm. 34 (agost) (1969): 10-15.