Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is De Amicis, Edmondo  [Clear All Filters]
1882
[30262] De Amicis, Edmondo. Traduccions de Edmondo Amicis. Barcelona: Impremta La Renaixença, 1882.