Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de  [Clear All Filters]
1908
[30062] de Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron. El barber de Sevilla. 1ª ed. Vol. 23. La Escena catalana 23. Barcelona: Impremta de Salvador Bonavía, 1908.