Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is B and Autor is Bachman, Ingeborg  [Clear All Filters]
1963
[39522] Bachman, Ingeborg. "Exil (Exili)." Poemes, no. núm. 4 (tardor) (1963): 31.
Inclou una breu nota introductòria a càrrec del mateix traductor.