Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is B and Autor is Butor, Michel  [Clear All Filters]
1965
[32100] Butor, Michel. La modificació. Vol. 8. El Balancí 8. Barcelona: Edicions 62, 1965.