Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is A and Autor is Albertocchi, Giovanni  [Clear All Filters]
1989
[45956] Albertocchi, Giovanni, and Genoveva Gómez. "Villalonga, Lampedusa i el “jo transcendent”." Els Marges. Revista de Llengua i Literatura (1989): 7-18.