Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is Y and Autor is Yates, Alan  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
[46109] Llinàs, Jaume Coll, and Alan Yates. "Presentació de la traducció anglesa de Nabí, de Josep Carner, feta per Joan Gili." Llengua & Literatura. Revista Anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura 15 (2005): 671-678.