Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is V and Autor is van Ruusbroec, Jan  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
[47736] van Ruusbroec, Jan. L'ornament de les noces espirituals. Barcelona: Proa, 1993.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"