Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is T and Autor is Toscanini, Artur  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
[40446] Toscanini, Artur. "Sobre la música Jazz (article extret de “New York Times”)." Antologia dels fets, les idees i els homes d’Occident, no. núm. 2 (juny 1947) (1947): 13-14.
No s’indica el nom del traductor.