Bases de dades bibliogràfiques

Export 3 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S and Autor is Svevo, Italo  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
C
[48165] Svevo, Italo. La consciència de Zeno. Barcelona: La Magrana, 1985.
Col·lecció Venècies
[47847] Svevo, Italo. La consciència de Zeno. Barcelona: La Magrana, 1999.
Col·lecció Els Llibres de Butxaca
S
[44620] Svevo, Italo. Senilitat. Barcelona: Proa, 1987.
Col·lecció "A Tot Vent"