Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S and Autor is Synge, J. M.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
G
[40407] Synge, J. M.. "Genets cap a la mar (fragment)." El Pont, no. núm. 12 (Submitted): 15-30.
La data de publicació no hi és indicada.