Bases de dades bibliogràfiques

Export 4 results:
Filters: First Letter Of Last Name is P and Autor is Perucho, Joan  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
C
[40204] Perucho, Joan. "El compte Dràcula i Bram Stoker a Luhaschowitz." Serra d’Or núm. 183 (desembre) (1974): 91-92.
M
[40205] Perucho, Joan. "El marquè de Sade i altres coses." Tele/Estel, no. núm. 156, 17 d’octubre (1969): 21.
Article sobre el marquè de Sade amb referències  a Richter i Rousseau
N
[40206] Perucho, Joan. "Notes de llibres: “Ocnos”." Ariel, no. Any 2. núm. 12 (setembre-octubre 1947) (1947): 91.
R
[26727] Perucho, Joan. Rosas, diablos y sonrisas. Barcelona: Edicions del Mall, 1986.
Pròleg: Guillamon, Julià