Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is P and Autor is Jürgen Press, Hans  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
[48064] Press, Hans Jürgen. Les aventures de la mà negra. Barcelona: La Magrana, 1986.
Col·lecció El Petit Esparver