Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is P and Autor is Seguí i Palou, M. Rosa  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
[47412] M. Palou, Rosa Seguí i. Buidat i índex dels articles de fons dels Quaderns d’Estudi: 5 1ers. volums: octubre 1915 - gener 1918. Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1984.
Memòria de final de carrera.