Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is P and Autor is V. G. i P.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
[40496] P., V. G. i. "El “DEP”, una finestra al teatre." Tele/Estel, no. núm. 100, 14 de juny (1968): 38.
L’article parla de la posada en escena de L’exepció i la regla, de Bertolt Brecht, pel DEB, el grup experimental d’Albert Vidal.