Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is P and Autor is Pons, Ventura  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
[40276] Pons, Ventura. "A Avinyó." Serra d’Or núm. 10 (octubre) (1967): 80-81.
Crònica del Festival d’Avinyó