Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is O and Autor is O’Connor, Dr  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
E
[40167] O’Connor, Dr. "Les essències del dret polític anglès." Occident, no. núm. 1 (maig 1949) (1949): 12-14.
No s’indica el nom del traductor.