Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is K and Autor is Kosztolányi, Dezsö  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
[48225] Kosztolányi, Dezsö. El petó i altres narracions. Barcelona: La Magrana, 1990.
Col·lecció Venècies