Bases de dades bibliogràfiques

Export 8 results:
Filters: First Letter Of Last Name is F and Autor is Fuster, Jaume  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
T
[39928] Fuster, Jaume. "Teatre alemany al Romea." Tele/Estel, no. núm. 159, 7 de novembre (1969): 38.
Ressenya d’una versió escència d’El Castell de Kafka presentada per la comanyia Die Brücke
P
[26424] Fuster, Jaume. El procedimiento. Barcelona: Bruguera, 1980.
2 h.; 18 cm
N
[39929] Fuster, Jaume. "Noticiari." Tele/Estel, no. núm. 159, 7 de novembre (1969): 38.
Comentaris sobre l’obra de Samuel Beckett -aquell any li havien donat el novel- i sobre l’estrena de Jardin des delices de Fernando Arrabal.
L
[26419] Fuster, Jaume. Las llaves de cristal. Barcelona: Vidorama, 1989.
19 cm
C
[26423] Fuster, Jaume. La Corona valenciana. Barcelona: Argos Vergara, 1983.
18 cm
A
[26422] Fuster, Jaume. El anillo de hierro. Barcelona: Planeta, 1985.
il.; 20 cm