Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is F and Autor is Friese, Birgit  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
C
[46188] Friese, Birgit. Carles Riba com a traductor de l’alemany. Vol. 16. Hispanistische Studien 16. Frankfurt del Main, Berna, Nova York: Verlag Peter Lang, 1985.
[46948] Friese, Birgit. Carles Riba com a traductor de l’alemany In Carles Riba als Übersetzer aus dem Deutschen. Vol. 16. Hispanistische Studien 16. Frankfurt del Main, Berna, Nova York: Verlag Peter Lang, 1985.