Bases de dades bibliogràfiques

Export 5 results:
Filters: First Letter Of Last Name is F and Autor is Joan Fuster  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
R
[39930] Fuster, Joan. "Restriccions mentals. Els últims heroismes." Serra d’Or núm. 148 (gener) (1972): 35.
L’article parla d’André Malraux.
H
[26425] Fuster, Joan. El hombre, medida de todas las cosas. Madrid: Seminarios y Ediciones, 1970.
18 cm
D
[26421] Fuster, Joan. Diccionario para ociosos. Barcelona: Edicions del Mall, 1986.
Pròleg: Castellet, Josep María
[26426] Fuster, Joan. El Descrédito de la realidad. Barcelona: Seix Barral, 1957.
18 cm
C
[39931] Fuster, Joan. "Carles Riba: poemes de Kavafis." Poemes, no. núm. 2 (primavera) (1963): 13-14.