Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Duvernois, Henri  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
[30317] Duvernois, Henri. El dietari d’un pobre home. Vol. 8; 155. Biblioteca de la Rosa dels Vents; Quaderns literaris 8; 155. Barcelona: La Rosa dels Vents, 1937.