Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Darville, Lucien  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
[30248] Darville, Lucien. Margarida Leray. Biblioteca de La Dona Catalana. Barcelona: Bosch, 1934.
El nom de l’autor és un pseudònim de Lucien Pucel