Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is B and Autor is Bryant, Arthur  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
[39573] Bryant, Arthur. "Brooke de Sarawak (article extret de “The Sunday Times”)." Antologia dels fets, les idees i els homes d’Occident, no. núm. 1 (maig 1947) (1947): 3-5.
No s’indica el nom del traductor.