Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is B and Autor is Buck, Pearl S.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
[32098] Buck, Pearl S.. Vent de l’est, vent de l’oest. La rosa dels vents. Escriptors contemporanis. Barcelona: Plaza & Janés, 1964.
Autora nord-americà.