Bases de dades bibliogràfiques

Export 11 results:
Filters: First Letter Of Last Name is V and Autor is Llorenç Villalonga  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
[27045] Villalonga, Llorenç. La muerte de una dama. Madrid: Veintisiete Letras, 2008.
[27046] Villalonga, Llorenç. Bearn o La sala de las muñecas. Barcelona: Círculo de Lectores, 1983.
18 cm
[27047] Villalonga, Llorenç. El misántropo. 2ª ed. Esplugues de Llobregat: Plaza y Janés, 1983.
[27048] Villalonga, Llorenç. Bearn o La sala de las muñecas. Barcelona: Bruguera, 1981.
18 cm
[27049] Villalonga, Llorenç. La novela de Palmira. Madrid: Júcar, 1975.
[27050] Villalonga, Llorenç. Desenlace en Montlleó. Barcelona: Seix Barral, 1973.
La primera edición de este libro fue en castellano$
[27051] Villalonga, Llorenç. Las tentaciones. Barcelona: Seix Barral, 1970.
19 cm
[27052] Villalonga, Llorenç. Bearn o La sala de las muñecas. Barcelona: Seix Barral, 1969.
19 cm
[27053] Villalonga, Llorenç. El ángel rebelde. Barcelona: Polígrafa, 1969.
21 cm
[27054] Villalonga, Llorenç. Desenlace en Montlleó. Ciutat de Mallorca: Atlante, 1958.
La primera edición de este libro fue en castellano. 18 cm
[27055] Villalonga, Llorenç. Muerte de dama. Barcelona: Edicions del Mall, 1986.
Pròleg: Alcover Vidal, Jaume. 18 cm