Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is U and Autor is Ulitzkaja, Ljudmila  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
U
[48009] Ulitzkaja, Ljudmila. Sonietxka. Barcelona: La Magrana, 2000.
Col·lecció Meridiana