Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is P and Autor is Panikkar, Raimon  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
[48100] Panikkar, Raimon. Invitació a la saviesa. Barcelona: Proa, 1997.
Col·lecció "La Mirada"