Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is P and Autor is Gonzàlez i Pastor, Joan  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
[46240] Pastor, Joan Gonzàlez. "Els protestants i la distribució de la Bíblia als Països Catalans." In Tradició i traducció de la paraula: Miscel·lània Guiu Camps, edited by Frderic Raurell, Damià Roure and Pius-Ramon Tragan. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1993.