Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is P and Autor is Rodríguez Padrón, Jorge  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
[40328] Padrón, Jorge Rodríguez. "Aproximación a la poesía de Pere Quart." Camp de l’Arpa. Revista de Literatura, no. núm. 1 (1972): 25-26.
Article sobre l’obra de Pere Quart, que inclou la traducció de fragments de la seva poesia com “Oda a Barcelona”