Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is P and Autor is Powell, Dylis  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
[40279] Powell, Dylis. "Hamlet en la intimitat (extret de “Sunday Times”)." Antologia dels fets, les idees i els homes d’Occident, no. núm. 10 (febrer 1948) (1948): 28-29.
No s’indica el nom del traductor.