Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is P and Autor is Properci, Sext Aureli  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
[30919] Properci, Sext Aureli. Elegies. 1ª ed. Vol. 12. Col·lecció Catalana dels Clàssics Grecs i Llatins 12. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1925.
Text establert per Joaquim Balcells Text bilingüe llatí- català