Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is O and Autor is Oliphant, M. L. E.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
O
[40168] Oliphant, M. L. E.. "El motor atòmic (article extret de “The Illustrated London News”)." Antologia dels fets, les idees i els homes d’Occident, no. núm. 2 (juny 1947) (1947): 21-23.
No s’indica el nom del traductor.