Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is O and Autor is O’Flaherty, Liam  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
O
[32422] O’Flaherty, Liam. El delator. Vol. 162. A tot vent 162. Barcelona: Proa, 1973.
Pròleg del traductor. Liam O’Flaherty, escriptor irlandès.