Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is M and Autor is M'Bow, Amadou-Mahtar  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
[44612] M'Bow, Amadou-Mahtar. Un futur més humà. Unesco: 40 anys d'experiència. Barcelona: La Magrana, 1987.
Col·lecció Centre Unesco de Catalunya