Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is M and Autor is Mailer, Norman  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
[32348] Mailer, Norman. El nus i els morts. Vol. 11. El Balancí 11. Barcelona: Edicions 62, 1965.
Autor nord-americà.