Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is M and Autor is Mackay, Claude  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
[30682] Mackay, Claude. Quasi blanca. 1ª ed. Vol. 67; 209. Biblioteca de la Rosa dels Vents; Quaderns literaris. Novel·les i novel·listes 67; 209. Barcelona: Edicions de la Rosa dels Vents, 1938.
Escriptor i poeta jamaicà