Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is M and Autor is Machard, Alfred  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
[30680] Machard, Alfred. El milió de l’orfaneta. 1ª ed. Vol. 144. La Escena catalana [segona època], any 6 144. Barcelona: Salvador Bonavia, llibreter, 1923.
Conte sentimental en quatre actes i dotze quadros