Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is L and Autor is Lambert, Bernard  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
[44584] Lambert, Bernard. Els pagesos i la lluita de classes. Barcelona: La Magrana, 1979.
Col·lecció Alliberament