Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is L and Autor is Latini, Brunetto  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
[32322] Latini, Brunetto. Llibre del tresor. Vol. 102. Els Nostres clàssics. Col·lecció A 102. Barcelona: Barcino, 1971.
Obra en quatre volums a cura de Curt J. Wittlin. El Llibre del tresor va ser escrit en francès.